zondag 20 december 2015

I like Oybay!

I'm a bit late this week, but here is my entry. We had to use the letters T, O 
and Q.

I used the following tangles:

Tri-Bee by Beate Winkler
Tropicana by Kate Ahrens
Oybay (a new one that I really like) by Antonine Koval
and
Queens Crown by Suzanne McNeil


My tile came out very static and different from what I 'normally' make, but I think I like it :-) The dark outside 'frame' is done with BeFunky photo editor.

By following this link you will see what other tanglers did and also how you yourself can participate.

Thanks a lot for visiting my blog, I hope you will take the time to leave a comment (or even more to become a follower) that will help me learn more.
I will try to comment to every one that did sent in an entry!

Blessed Be!
Annemarie

maandag 14 december 2015

A Zentangle gift

Laura neemt, zoals ook in eerdere jaren, de laatste paar weken van het jaar 'vrij' van de challenge. Vandaag de laatste dan van 2015.

Maak een cadeautje met iets van Zentangle vraagt ze ons. Omdat ik dat heel vaak doe, vond ik het lastig om iets nieuws te bedenken en neem daarom de kaart die ik vanavond maakte om morgen aan mijn homeopaat te geven. Deze vrouw is al jaren een belangrijk iemand in mijn leven en met de kaart wens ik haar niet alleen goede feestdagen, maar bedank ik haar ook voor wie ze is.

Dan ook nog een kaart die ik maakte voor iemand anders. Ik heb dit jaar de meeste kaarten gekocht, maar voor een klein aantal mensen maakte ik er zelf een. Ik kocht een tijd geleden een aantal kaarten in stervorm en gebruikte die nu dus.

Laura, dank je wel voor al je inspanning van 2015. Op naar 2016!!
Naast Laura wil ik ook iedereen in de Zentangle gemeenschap, waar ik zoveel van leer en vaak zulke leuke contacten mee heb, bedanken. Jullie allemaal hebben mijn leven verrijkt!

Op het weblog van Laura 'I am the diva' kun je zien wat mede tanglers van deze challenge maakten en, als je wilt (en waarom niet?) ook je eigen tile uploaden.

Dat je mijn blog bezoekt stel ik erg op prijs en ik hoop dat je een opmerking achterlaat. Ook wil ik iedereen bedanken die vorige week een opmerking achterliet. Die opmerkingen maken altijd mijn dag wat vrolijker.

For my homeopath


Like in years before, Laura will take the last weeks of this year off from the challenges. Today is the last one for 2015.

'Make a Zentangle gift for someone' she asks us to do. Because that's what I do quite often, I had a hard time thinking of something new and that's why I decided to take the card I made tonight for this challenge. I made it for my homeopath, where I have an appointment tomorrow. This woman is a very important person in my life and with my card I do not only wish her Merry Christmas but also thank her for who she is.

Then also a card I made for someone else. This year I bought most of my cards, but for the 'happy few (?)' I made some myself. Some time ago I bought some star cards and that's what I used.

Laura, thanks for all you word for us in 2015. Now up to 2016!!
Next to Laura I want to thank all people of the Zentangle community. I learn so much from them an often there are such nice contacts. You all enrich my life!!!

On the web-log of Laura 'I am the diva' you can see what other tanglers made of this challenge and, if you want (and why not?) upload your own tile.

I do appreciate you visiting my blog a lot and I hope you will leave me a comment. I want to thank every one that left me a comment last week. Those comments always brighten my day!

Blessed Be!!!

Annemarie

vrijdag 11 december 2015

X, P and I

This week's letters are: X, P and I.

I used:

XYP by Zentangle
Pais by Mikee Huber
and
Ixorus by Zentangle.


By following this link you will see what other tanglers did and also how you yourself can participate.

Thanks a lot for visiting my blog, I hope you will take the time to leave a comment (or even more to become a follower) that will help me learn more.
I will try to comment to every one that did sent in an entry!

Blessed Be!
Annemarie

woensdag 9 december 2015

I did it my way....

Voor de eerste challenge van deze maand een UMC. De keuze is gevallen op 'African Artist' van Tina-Akua Hunziker.

Mijn idee om maandagavond de tile voor deze challenge te maken ging niet door, omdat ik erg veel moeite heb met deze tangle; mijn hand 'wil' het gewoon niet. Ik heb een poos zitten oefenen, maar raakte nogal geïrriteerd en ik denk niet dat zentangle daarvoor bedoeld is.
Dinsdag bedacht ik een list, hoe ik het wel zou kunnen doen en dat klopte. Niet zoals bedoeld misschien, maar op mijn manier gedaan.
Toch nog wel een leuk resultaat vind ik.

Op het weblog van Laura 'I am the diva' kun je zien wat mede tanglers van deze challenge maakten en, als je wilt (en waarom niet?) ook je eigen tile uploaden.

Dat je mijn blog bezoekt stel ik erg op prijs en ik hoop dat je een opmerking achterlaat. Ook wil ik iedereen bedanken die vorige week een opmerking achterliet. Die opmerkingen maken altijd mijn dag wat vrolijker.For the first challenge of this month an UMC as usual. It's 'African Artist' by Tina-Akua Hunziker.

My idea was to make my tile for this challenge on Monday evening, but that did not happen because this tangle gave me a lot of trouble. My hand just doesn’t want to do it. I have been trying quite a while and got very irritated and at that point I stopped because I think that’s the opposite of what Zentangle is meant to do.

On Tuesday I had an idea how it would be possible for me to draw this tangle and I was right about that. Not the way it is presented, but done in my way.
Yet a pretty result I think.

On the web-log of Laura 'I am the diva' you can see what other tanglers made of this challenge and, if you want (and why not?) upload your own tile.

I do appreciate you visiting my blog a lot and I hope you will leave me a comment. I want to thank every one that left me a comment last week. Those comments always brighten my day!

Blessed Be!!!
Annemarie

zaterdag 5 december 2015

It's getting harder

This week's letters are: K, U and C. I always try to use tangles that I didn't use before, but I find it harder and harder each time. Especially because I like them to 'fit' to each other.
So, More and more I will (have to!?) use the same ones.

For this challenge I used:

Kandysnake by Vicki Murray
Umble by Zentangle
and
Cabana by Milde Weiss


By following this link you will see what other tanglers did and also how you yourself can participate.

Thanks a lot for visiting my blog, I hope you will take the time to leave a comment (or even more to become a follower) that will help me learn more.
I will try to comment to every one that did sent in an entry!

Blessed Be!
Annemarie

dinsdag 1 december 2015

A (not very) monotangle tree

Voor challenge 246 heeft Laura Dilip Patel gevraagd deze te verzorgen.
Helemaal passend bij Dilip schreef hij een prachtige post over het belang van het 'verzorgen' van onze aarde en noemt in dat verband de klimaattop die op dit moment in Parijs wordt gehouden.
Hij vraagt hij ons een boom te tanglen en dan een monotangle. Wel, dat laatste zag ik daarnet pas en daar heb ik me dus niet aan gehouden; misschien maak ik er deze week nog één en dan wel helemaal volgens opdracht :-)

Lastig vond ik het wel, moest op kladpapier eerst wat bomen proberen, want tekenen kan ik nog steeds niet :-( 
Toch vind ik mijn boom wel leuk geworden.

Dank je wel Laura en Dilip!

Op het weblog van Laura 'I am the diva' kun je zien wat mede tanglers van deze challenge maakten en, als je wilt (en waarom niet?) ook je eigen tile uploaden.

Dat je mijn blog bezoekt stel ik erg op prijs en ik hoop dat je een opmerking achterlaat. Ook wil ik iedereen bedanken die vorige week een opmerking achterliet. Die opmerkingen maken altijd mijn dag wat vrolijker.


For challenge 246 Laura asked Dilip Patel to create this as a guest.
Totally fitting with Dilip (as far as I know) he wrote a beautiful post about the importance of caring for our earth and, in that connection, he mentions the climate top that is held in Paris this week.
He asks us to tangle a tree and in fact a monotangle. Well, I just saw that last part a few moment ago and I did not meet that question at all; maybe I'll make another tile this week and then one that meets the challenge :-)

I didn't find this very easy, had to try (and try and try) drawing a tree on a piece of paper first, because I still can't draw :-(
But ... I do like my tree in the end.

Thank you Dilip and Laura!

On the web-log of Laura 'I am the diva' you can see what other tanglers made of this challenge and, if you want (and why not?) upload your own tile.

I do appreciate you visiting my blog a lot and I hope you will leave me a comment. I want to thank every one that left me a comment last week. Those comments always brighten my day!

Blessed Be!!!
Annemarie

donderdag 26 november 2015

D&C 34; just three tangles

The letters H, W and N are the ones for this week’s Alphabet challenge.

I did only use three tangles this time:

Heartrope by Bunny Wright
Wheelz by Suzanne McNeil
and
Nipa by Adle Bruno.

Wheelz became huge on this tile, but that just happened :-)


By following this link you will see what other tanglers did and also how you yourself can participate.

Thanks a lot for visiting my blog, I hope you will take the time to leave a comment (or even more to become a follower) that will help me learn more.
I will try to comment to every one that did sent in an entry!

Blessed Be!
Annemarie

woensdag 25 november 2015

Een november spiraal

Wat leuk, een paar nieuwe tanglers, die meedoen aan deze uitdaging!

Een spiraal maken was wat Magda ons vroeg te doen deze maand. Ik nam eerder gekleurd papier en sneed het op maat (10 x 12) en heb me er vervolgens op uitgeleefd met twee elkaar enigszins overlappende spiralen.


Dit is wat het werd:


Warme groet,
Annemarie

dinsdag 24 november 2015

Hollibaugh, Schiphol and shoes

Zondag had ik de 100.000e 'pageview'!!!
Dat dat zou gebeuren had ik nooit kunnen denken, toen ik in 2013 aan dit blog begon. Iedereen die heeft bijgedragen aan dit enorme getal: Dank, veel dank!!!

Last Sunday I had my 100.000th page-view!!!
I could never have thought that that would happen, when I started this blog in 2013.
For everyone who contributed to this HUGE amount: Thank you, thank you so much!!!!

Hollibaugh is de tangle die Laura voor Cahllenge 245 heeft gekozen. Ik denk dat dit voor bijna iedereen één van de eerste tangles is die je leerde en door de tijd heen regelmatig gebruikt. Leuk dus!

Hollibaugh is the tangle Laura has chosen for Challenge 245. I think this is probably one of the first tangles we all learned and still use regularly.
So, a great challenge!!!Ruim een week geleden zat ik op Schiphol te wachten op mijn dochter, die voor een paar dagen naar Nederland kwam, en maakte onderstaande tile. Deze zal ook altijd verbonden zijn met het gegeven dat op datzelfde moment de aanslagen in Parijs werden gepleegd.

About 10 days ago when I was waiting for my daughter (who came to the Netherlands for a couple of days) at airport Schiphol I made this tile. It will always remember me of the fact that, when I was tangling this at the very same time the attacks in Paris were done.

Voor de verjaardag van mijn zoon, die 'gek' is van bijzondere schoenen, heb ik getangled op een paar sneakers. Hij is niet weg van mijn getangle, vind het allemaal meer van hetzelfde, maar met deze schoenen was hij toch wel erg blij. Hij dacht eerst dat ik ze zo gekocht had. Als dat geen compliment is .....

For the birthday of my son, who is 'crazy' about special shoes, I tangled on a pair of sneakers. He doesn't really like my tangling, thinks it's all more of the same, but ..... with this shoes he was really pleased. At first he thought that I had bought them like this! If that isn't a compliment ......


Op het weblog van Laura 'I am the diva' kun je zien wat mede tanglers van deze challenge maakten en, als je wilt (en waarom niet?) ook je eigen tile uploaden.

Dat je mijn blog bezoekt stel ik erg op prijs en ik hoop dat je een opmerking achterlaat. Ook wil ik iedereen bedanken die vorige week een opmerking achterliet. Die opmerkingen maken altijd mijn dag wat vrolijker.

On the web-log of Laura 'I am the diva' you can see what other tanglers made of this challenge and, if you want (and why not?) upload your own tile.

I do appreciate you visiting my blog a lot and I hope you will leave me a comment. I want to thank every one that left me a comment last week. Those comments always brighten my day!

Blessed Be!!!
Annemarie

zaterdag 21 november 2015

B, E and X and P for Paris

This week the letters B, E and X are the lucky ones. I also added P, P for Paris; when I was drawing this tile that drama was exactly a week ago.

I found it hard to find tangles that I wanted to use. But this is what I made of it.

I chose:

Barberpole by Suzanne McNeil
Bask-It by Anna Houston
Emingle by Zentangle
X-plode by Margaret Mc Kerihan
and
Paris by Ina Sonnenmoser


By following this linkyou will see what other tanglers did and also how you yourself can participate.

Thanks a lot for visiting my blog, I hope you will take the time to leave a comment (or even more to become a follower) that will help me learn more.
I will try to comment to every one that did sent in an entry!

Blessed Be!
Annemarie

maandag 16 november 2015

Pain for Paris and still a challenge

For Paris

Today, may we let ordinary things show us
How to make room for heartache and hope
Baking bread
Letting soup simmer all day
Paying attention to the taste of hot sweet tea
Letting the scent of cinnamon slow us down
Permalink voor ingesloten afbeeldingLet’s make love to this day
In the way we linger and listen to each other
Finding a way to be still for three breaths
Letting our hands come to rest on the table
Sitting in the centre of Debussy’s “Claire de Lune”
Softening to the sadness

There is a way to be with anger and fear and grief
A way to hold them with so much tenderness
That terror cannot take root
Let us make a light of that tenderness
Leaning into each other, feeding each other
Creating together a heart that can hold it all

~Oriah House © November 13, 2015


Debussy’s Claire de Lune: 

Ik kan deze week niet 'gewoon' alleen maar de challenge posten. Daarom dit 'andere' begin dat m.i. meer zegt dan ik in eigen woorden kan.

I can't put my challenge in the 'normal' way this week. That's why I started in this different way, that (I believe) says more then I can say in my own words.Tripoli is een tangle die ik nog nooit goed heb kunnen maken en ook vandaag lukte het niet erg. Maar 'het is wat het is' en ach de totale tile valt wel mee.

Tripoli is a tangle that I don't master at all and today was no exeption. But .... 'it is what it is' and, well the total tile is not too bad I think.

Op het weblog van Laura 'I am the diva' kun je zien wat mede tanglers van deze challenge maakten en, als je wilt (en waarom niet?) ook je eigen tile uploaden.

Dat je mijn blog bezoekt stel ik erg op prijs en ik hoop dat je een opmerking achterlaat. Ook wil ik iedereen bedanken die vorige week een opmerking achterliet. Die opmerkingen maken altijd mijn dag wat vrolijker.

On the web-log of Laura 'I am the diva' you can see what other tanglers made of this challenge and, if you want (and why not?) upload your own tile.

I do appreciate you visiting my blog a lot and I hope you will leave me a comment. I want to thank every one that left me a comment last week. Those comments always brighten my day!

Blessed Be!!!
Annemarie

vrijdag 13 november 2015

Huge spaces in the Dare

Wat een apart sjabloon deze week, veel grote vlakken.

Ik nam Stonehenge grijs papier en tekende met zwart. Toen het klaar was vond ik dat het wat saai was en heb met een inktence (zeeblauw) potlood wat opgevuld. Ik ben er best blij mee.

Op de site van Erin, The Bright Owl, kun je zien wat andere tanglers hiermee deden en als je wilt je eigen zendala uploaden.

Bedankt voor je bezoek aan mijn blog en als je een opmerking wilt achterlaten: graag, ik waardeer dat!

Such a different template this week, a lot of huge spaces.

I used Stonehenge gray paper and tangled with a black pen. After finishing I thought I missed something, it was a bit dull, and I gave it some color with an Inktence (sea blue) pencil. I'm quite pleased with it.

On the site of Erin, The Bright Owl, your can see what other tanglers did with the template and, if you wish, upload your own.

Thanks for visiting my blog and if you want to leave a comment behind: please do, I will learn from it and appreciate it!

Blessed be!
Annemarie

woensdag 11 november 2015

U, K and H

U, K and H are the letters given to us this week. I find it harder to use new tangles, because most of them have been used by me before. But ... I enjoyed this challenge after a bit struggling to find the tangles.

I chose:

Unyun by Carole Ohl
Knightsbridge by Zentangle
Kofeforn by laura Harms
Henna Drum by Linda Farmer
and
Hitched by Heidi Sue


By following this linkyou will see what other tanglers did and also how you yourself can participate.

Thanks a lot for visiting my blog, I hope you will take the time to leave a comment (or even more to become a follower) that will help me learn more.
I will try to comment to every one that did sent in an entry!

Blessed Be!
Annemarie

dinsdag 10 november 2015

Hard to do?

'Opzettelijk het grootste deel van je tile leeg laten', vraagt Laura van ons in Challenge 243. Ze zegt te denken dat dat voor veel tanglers moeilijk is. Eerlijk gezegd heb ik daar geen moeite mee. Maak ook vaak kaarten op deze manier.

Omdat het zo snel ging heb ik een tweede op blauw papier (zo gekocht) gemaakt.
Niet moeilijk dus, wel een uurtje heerlijk ontspannen bezig geweest. Dank je Laura!!!

Op het weblog van Laura 'I am the diva' kun je zien wat mede tanglers van deze challenge maakten en, als je wilt (en waarom niet?) ook je eigen tile uploaden.

Dat je mijn blog bezoekt stel ik erg op prijs en ik hoop dat je een opmerking achterlaat. Ook wil ik iedereen bedanken die vorige week een opmerking achterliet. Die opmerkingen maken altijd mijn dag wat vrolijker.

'Intentionally leave the majority of your tile empty', is what Laura asks us to do in Challenge 243. She said that that's hard for her and probably for a lot of tanglers. To be honest, I don't have a problem with it. I make cards that way all the time.

Because it was quickly done, I made a second one on blue paper that I bought some time ago.
So, not difficult but great tangling while really relaxed. Thank you Laura!!!!!

On the web-log of Laura 'I am the diva' you can see what other tanglers made of this challenge and, if you want (and why not?) upload your own tile.

I do appreciate you visiting my blog a lot and I hope you will leave me a comment. I want to thank every one that left me a comment last week. Those comments always brighten my day!

Blessed Be!!!
Annemarie

zaterdag 7 november 2015

D&C 31

This week’s letters (S, F and T) were more friendly to me.
I chose:

Sez by Zentangle
Socc by Erin Olsen
Fandance by Diane Knauff
and
Tiftid by Carole Ohl

I really enjoyed tangling this tile!


By following this link you will see what other tanglers did and also how you yourself can participate.

Thanks a lot for visiting my blog, I hope you will take the time to leave a comment (or even more to become a follower) that will help me learn more.
I will try to comment to every one that did sent in an entry!

Blessed Be!
Annemarie


donderdag 5 november 2015

Two zendala's for one dare

En dan vergeet ik het 'extra' van deze Dare. Een extra omdat het het begin van de maand is.
Had mijn zendala klaar en wilde hem gaan scannen toen ik me plotseling realiseerde dat er die extra opdracht was om alleen tangles te gebruiken met de letters van THANKS. Thanks omdat het Thanksgiving is in USA.

Dus maakte ik er gisteravond nog één en nu wel met letters. Ik nam:
Tipple van Zentangle
Hepmee van Carole Ohl
Allium van JJ LaBarbera
N (de zendala was klaar en meer tangles erbij zou te veel worden vond ik)
Keekoo van Zentangle en
Scallops van Suzanne McNeil.

Op de site van Erin, The Bright Owl, kun je zien wat andere tanglers hiermee deden en als je wilt je eigen zendala uploaden.

Bedankt voor je bezoek aan mijn blog en als je een opmerking wilt achterlaten: graag, ik waardeer dat!

the first with 'just' tangles I thought fitted for this zendala

Now the one with the 'right' tangles :-)
And then, I forgot the 'extra' of this Dare. An extra because it's the beginning of the month. I finished my zendala and was going to scan it when I suddenly realized that there was this extra challenge to use only tangles with the letters of the word THANKS. Thanks because it's Thanksgiving IN USA.

So yesterday evening I made another one and this time the right way. I used:
Tipple by Zentangle
Hepmee by Carole Ohl
Allium by JJ LaBarbera
N (the zendala was finished and adding more tangles would have been to much I thougt)
Keekoo by Zentangle en
Scallops byn Suzanne McNeil.

On the site of Erin, The Bright Owl, your can see what other tanglers did with the template and, if you wish, upload your own.

Thanks for visiting my blog and if you want to leave a comment behind: please do, I will learn from it and appreciate it!

Blessed be!
Annemarie

maandag 2 november 2015

Gourdgeous, a difficult one

Zoals te verwachten viel, is deze challenge gewijd aan de nieuwe officiële tangle Gourdgeous. Deze is speciaal voor Halloween.

Ik heb nogal na moeten denken wat ik ermee aan moest en toen ik begon te oefenen bleek al snel dat deze niet makkelijk is voor mij. Heb hem dan ook wat anders getekend dan ik de stap-voor-stap uitleg.
Voor mij lijkt het nu meer op een ui, maar goed, dit is wat ik ermee wist te doen.
Vaak gebruiken zal ik hem niet denk ik.

Op het weblog van Laura 'I am the diva' kun je zien wat mede tanglers van deze challenge maakten en, als je wilt (en waarom niet?) ook je eigen tile uploaden.

Dat je mijn blog bezoekt stel ik erg op prijs en ik hoop dat je een opmerking achterlaat. Ook wil ik iedereen bedanken die vorige week een opmerking achterliet. Die opmerkingen maken altijd mijn dag wat vrolijker.


As we all expected, the challenge this week is 'devoted' to the new official tangle Gourdgeous. This is a bit special for Halloween.

I didn't know what to do with it and when I started practicing I found out that this one was not easy for me. So I decided to draw it differently then explained in the step-by step explanation.
To me, it looks more like an onion, but this is the best I could make of it.
I don't think I'll use this tangle very often.

On the web-log of Laura 'I am the diva' you can see what other tanglers made of this challenge and, if you want (and why not?) upload your own tile.

I do appreciate you visiting my blog a lot and I hope you will leave me a comment. I want to thank every one that left me a comment last week. Those comments always brighten my day!

Blessed Be!!!
Annemarie

zaterdag 31 oktober 2015

D&C 30!!!!

The last day of October and it's really beautiful weather here in the Netherlands. Yesterday I was cycling on a bicycle path that was totally covered with gold colored leafs. That made my day!!!! 

Already the 30th challenge from Diane and Carolien. Thank you for all of them; they bring me a lot of fun.

This week we are to use the letters O, A and C.

I used:

Orbs-la-Dee by Anneke can Dam (also Dutch :-)
Arc Flower by JJ LaBarbera
Cayke by Rose Brown
Croon by Magaret Bremner
and
Connector by Jane Monk

I don't know why, but I didn't enjoy doing this at all. Couldn't really find tangles that where fit together. The result is not too bad, but I can see my sort of struggle in it. So, no zen this week :-(


By following this linkyou will see what other tanglers did and also how you yourself can participate.

Thanks a lot for visiting my blog, I hope you will take the time to leave a comment (or even more to become a follower) that will help me learn more.
I will try to comment to every one that did sent in an entry!

Blessed Be!
Annemarie


woensdag 28 oktober 2015

Dare 114

Een dag eerder dan verwacht het sjabloon voor deze week. Erin zelf heeft er iets prachtigs van gemaakt.

Wat ik ervan maakte kostte nogal wat tijd, maar het was heerlijk om te doen.

Op de site van Erin, The Bright Owl, kun je zien wat andere tanglers hiermee deden en als je wilt je eigen zendala uploaden.

Bedankt voor je bezoek aan mijn blog en als je een opmerking wilt achterlaten: graag, ik waardeer dat!


The template for this week comes a day sooner then expected. Erin herself made something gorgeous out if it, take a look yourself!

What I made of it too a lot of time, but that time was well spent, I loved every second of it.

On the site of Erin, The Bright Owl, your can see what other tanglers did with the template and, if you wish, upload your own.

Thanks for visiting my blog and if you want to leave a comment behind: please do, I will learn from it and appreciate it!

Blessed be!
Annemarie
dinsdag 27 oktober 2015

Cairn or 'hunebed'

Weer een challenge met een gast: Paula Bramnante. Haar thema deze week is 'stenen en ceremonies'.
Ik moest even opzoeken wat dat 'cairns' betekende (weer wat geleerd), maar al snel werd me duidelijk dat het gaat op een stapel stenen en oorspronkelijk om een grafheuvel. Voor ons zo'n beetje gelijk aan een hunebed, denk ik.

Ik zocht eerst een afbeelding van een hunebed en overwoog die te gebruiken, maar besloot later toch de voorbeeld afbeelding te nemen die Paula gaf.
Heel erg origineel dus niet, maar ik vind het wel mooi geworden op het grijze Strathmore papier.
Dank je Paula!!!

Op het weblog van Laura 'I am the diva' kun je zien wat mede tanglers van deze challenge maakten en, als je wilt (en waarom niet?) ook je eigen tile uploaden.

Dat je mijn blog bezoekt stel ik erg op prijs en ik hoop dat je een opmerking achterlaat. Ook wil ik iedereen bedanken die vorige week een opmerking achterliet. Die opmerkingen maken altijd mijn dag wat vrolijker.


Another challenge by a guest: Paula Bramante. Her theme for this week is 'Stones and Ceremony'.
I had to look up what 'cairns' meant (learned something), but it was soon clear to me that it is about a pile of stones originally a tumulus (and again learned a new word). In the Netherlands we have those in the north of the country and they are called 'hunebed' (bed of ancient people called 'hune').

I was looking for a picture of such a 'hunebed' and considered to use it, but decided after all to use the example Paula gave us.
So not very original, but I like the result on my gray Strathmore paper.
Thanks Paula!

On the web-log of Laura 'I am the diva' you can see what other tanglers made of this challenge and, if you want (and why not?) upload your own tile.

I do appreciate you visiting my blog a lot and I hope you will leave me a comment. I want to thank every one that left me a comment last week. Those comments always brighten my day!

Blessed Be!!!

Annemarie

vrijdag 23 oktober 2015

The Dare on gray paper

Ook voor Dare 113; weer een apart sjabloon.
Ik wist eerst even niet wat ik ermee aan moest, maar ach, de tijd (en ervaring) heeft me geleerd dat ik gewoon moet beginnen en dat het dan wel goed komt.

Weer eens gekozen voor grijs papier, wat werkt dat toch mooi. Met dit resultaat ben ik best tevreden.

Op de site van Erin, The Bright Owl, kun je zien wat andere tanglers hiermee deden en als je wilt je eigen zendala uploaden.

Bedankt voor je bezoek aan mijn blog en als je een opmerking wilt achterlaten: graag, ik waardeer dat!


And also for Dare 112: again a very special template.
At first I didn't know what to do with it, but time (and experience) has taught me that I have to just start and then it will be fine.

I have chosen my gray paper and as always it's so much fun to work on that. I'm quite satisfied with this result.

On the site of Erin, The Bright Owl, your can see what other tanglers did with the template and, if you wish, upload your own.

Thanks for visiting my blog and if you want to leave a comment behind: please do, I will learn from it and appreciate it!

Blessed be!
Annemarie