zaterdag 29 november 2014

Wow, what a great challenge!


Meteen toen ik zag welke string deze week gebruikt moest worden, wilde ik eraan beginnen.
Het ging om String 64 van Judi Palumbo en de tangles beginnen met de letters van haar voornaam:
Jax
Undling
Drip Drop en
Ixorus

Omdat ik druk was met 1001 andere dingen kwam ik pas vrijdagavond toe aan deze opdracht.

Ik besloot weer eens een zentangle te maken zoals het aan de basis begon; zwart en wit. De laatste tijd gebruik ik vaak kleur, maar deze string 'voelde' niet naar kleur. Ik gebruikte alle vier de tangles en het tekenen was alleen maar prettig.

Met het resultaat ben ik blij en dat is lang niet altijd het geval.

Op het weblog van Adele kun je zien hoe je zelf ook iets kunt insturen. Vanaf maandag staan alle inzendingen van de week op haar blog.

Bedankt voor je bezoek aan mijn blog en als je een opmerking wilt achterlaten: graag altijd leuk en leerzaam!


Right away, when I saw what string had to be used this week, I wanted to start. The string is number 64 by Judi Palumbo and the tangles all begin with the first letters of the first name:
Jax
Undling
Drip Drop and
Ixorus

Because I was busy doing 1001 things this week, I only started drawing Friday night.

I decided to make a zentangle as it was meant to be done at the beginning; black and white. Lately I use color quite often, but this string did not 'feel' like color. I used all four tangles and drawing was just very pleasant and zen like.

I'm very pleased with the result and that's not always the case.

On Adele's blog you can see how you can join this challenge. From Monday's all entries of the past week are shown on her blog.

Thanks for visiting my blog and if you want to leave a comment behind: please do, I will learn from it!
Blessed be!
Annemarie 

dinsdag 25 november 2014

Turning old into new


Bijna een gewoonte, een gast die de challenge voor ons verzorgt omdat Laura zich deze maand, na de operatie van Artoo, aan haar gezin wijdt. Dit keer is Sandy Hunter, CZT, de gelukkige.

'Maak van iets ouds, iets nieuws' is het thema. Stel dat één van je favoriete tangles gebaseerd is op een rooster maak die tangle daar dan los van. Of andersom, een losse tangle tover je om tot één die gebaseerd is op een rooster.

Ik vond dit een erg leuke opdracht, verheugde me de hele dag al op de avond (Kees keek voetbal en ik zat boven in stilte in mijn kleine kamer te tekenen) waarop ik hieraan ging werken. En .... het was ook leuk om te doen!
Ik koos Pokeleaf en verwerkte die tot een frame en Crux werd een (heel grote) losse tangle.

Dank je wel Sandy, ik heb hiervan genoten.

Almost a habit, a guest who creates the challenge for us because Laura is taking this month to give her attention to her family, after the operation of Artoo. It's Sandy Hunter, CZT, this time.

'Turning old into new' is the theme. Suppose one of your favorite tangles is grid based, turn it loose from the grid. Or the other way around, is it's a 'scatter' patron, put it in a grid.

I liked this challenge a lot, all day long looking forward to the evening when I planned to work on this (husband watching football and I tangling in my little room upstairs, in silence, I love that). And .... it was big fun to do.
I chose Pokeleaf and placed it in a frame and Crux became a huge scatter patron.

Thank you Sandy, I enjoyed every minute of this!


Ik maakte deze week ook nog een zendala, nummer 18 van de 'Dare', ik kan me er nu al op verheugen als Erin in januari weer regelmatig een Dare geeft.

I also made a zendala this week, number 18 of the "dare', I'm looking forward to January when Erin starts with the Dare again.


Op het weblog van Laura 'I am the diva' kun je zien wat mede tanglers van deze challenge maakten en, als je wilt (en waarom niet?) ook je eigen tile uploaden.

Dat je mijn blog bezoekt stel ik erg op prijs en ik hoop dat je een opmerking achterlaat. Ook wil ik iedereen bedanken die vorige week een opmerking achterliet. Die opmerkingen maken altijd mijn dag wat vrolijker.

On the web-log of Laura 'I am the diva' you can see what other tanglers made of this challenge and, if you want (and why not?) upload your own tile.

I do appreciate you visiting my blog a lot and I hope you will leave me a comment. I want to thank every one that left me a comment last week. Those comments always brighten my day!


Blessed Be!
Annemarie

vrijdag 21 november 2014

Being grateful


'Thanksgiving' is de aanleiding van het thema van deze week. We worden gevraagd een zia te maken met string 70 en in de drie vakken aan te geven waarvoor we dankbaar zijn.
Ik had graag volstaan met één vak en daar 'liefde' in gezet. Liefde omvat naar mijn mening alles. Of, het hadden veel meer vakken kunnen zijn, want er is zoveel waarvoor ik dankbaar ben, dat ik wel een hele lijst kan maken.
Maar goed, ik houd me netjes aan drie en zie als voornaamste: liefde, gezondheid en vrijheid.

Een leuke uitdaging die ik met plezier maakte. We konden Crescent Moon en Cornerz gebruiken en dat deed ik dan ook. Ik nam een tile ik ik eerder kleurde met inktspray. Voor de blauwe letters nam ik een Gelly Roll Metallic pen en het is jammer dat je op de scan het effect van de spray en pen niet ziet.

Op het weblog van Adele kun je zien hoe je zelf ook iets kunt insturen. Vanaf maandag staan alle inzendingen van de week op haar blog.
Bedankt voor je bezoek aan mijn blog en als je een opmerking wilt achterlaten: graag altijd leuk en leerzaam!


'Thanksgiving' gave Adele the idea for this week's theme. She asks us to create a zia with string 70 and use the three 'boxes' to write what we are grateful for. I would have preferred one box and then put 'Love' in it. In my opinion love includes everything.
Or, it could have been so many more boxes, because there is so much that I'm grateful for. OK I'll stick to this three and as most important I see: love health and freedom.

I liked this challenge a lot and worked on my zia with pleasure. We could use Crescent Moon and Cornerz and that's what I did. I took a tile that I had colored before with ink-spray. I used a Gelly Roll Metallic pen for the blue letters and as always it's a pity that the effect of pen and spray doesn't show on the scan.

On Adele's blog you can see how you can join this challenge. From Monday's all entries of the past week are shown on her blog.

Thanks for visiting my blog and if you want to leave a comment behind: please do, I will learn from it!
Blessed be!
Annemarie 

dinsdag 18 november 2014

Embracing the Yuck


De derde gast alweer die de challenge voor ons verzorgt en dit keer is Elisa Murphy, CZT, de gelukkige. Zo voelt ze zich ook, schrijft ze, een hele eer.

'Omarm bah' (letterlijk vertaald) heeft ze als titel genomen. We worden gevraagd met onze niet-dominante hand een zentangle/zia te maken. De inspiratie hiervan komt van het machteloze gevoel van ouders, zoals Laura en B-rad, wanneer hun kind een operatie moet ondergaan.
Tanglen met je niet-dominante hand maakt dat je je wel op het proces moet richten en de vraag daarbij is of je je ook kunt verheugen op het 'niet perfecte' resultaat.

Ik vond het uiteraard erg moeilijk, ben wel erg 'rechts' dus mijn linkerhand wil dit gewoon niet. Wel een mooie ervaring, zeker in het licht van Kees (mijn man) die licht spastisch is. Zoals ik nu tekende ervaart hij dat altijd en erger. En als ik kan bedenken dat ik het de volgende keer gelukkig weer met mijn 'goeie' hand kan doen, kan hij dat niet. Maakte me toch even stil vanbinnen, toen ik dat weer besefte.

Dank je Elisa, dat je ons eraan herinnert dat niet alles als vanzelfsprekend moet worden genomen. Een inspirerende challenge!!

Op het weblog van Laura 'I am the diva' kun je zien wat mede tanglers van deze challenge maakten en, als je wilt (en waarom niet?) ook je eigen tile uploaden.

Dat je mijn blog bezoekt stel ik erg op prijs en ik hoop dat je een opmerking achterlaat. Ook wil ik iedereen bedanken die vorige week een opmerking achterliet. Die opmerkingen maken altijd mijn dag wat vrolijker.

The third guest already creating the challenge for us and this time Elisa Murphy, CZT, is the lucky one. That's how she feels, she writes on the blog, she is quite honored to be asked.

'Embracing the Yuck', she named this challenge. We are asked to make a zentangle/zia with our non dominant hand. Her inspiration comes from the powerless feeling of parents, like Laura and B-rad, when their child has to go through an operation.
Tangling with your non-dominant hand makes that you have to focus on the process and the question next to it is if you can be pleased with the 'not perfect' result.

Of course I had a hard time doing this, I am very 'right handed' so my left hand really doesn't want to draw. I do think this is a great experience, especially when you know that Kees (my husband) is slightly spastic. The way I was drawing now is the way he always experiences and worse. And, where I can think about the next time where I can luckily go back to my 'best' hand, he cannot. This silenced me inside when I realized it.

Thank you, Elisa, that you remind us of the fact that we should never take things for granted. A very inspiring challenge!!!

On the web-log of Laura 'I am the diva' you can see what other tanglers made of this challenge and, if you want (and why not?) upload your own tile.

I do appreciate you visiting my blog a lot and I hope you will leave me a comment. I want to thank every one that left me a comment last week. Those comments always brighten my day!

Blessed Be!
Annemarie

zondag 16 november 2014

Saved from the bin!?


Het heeft weinig gescheeld of ik had deze tile weggegooid. Zelden ben ik zo lang ergens mee bezig geweest maar, het werd gewoon 'niks'.
Het enige wat ik nog wist te doen, was wat kleur aanbrengen, maar .... het blijft 'niks'.
Toch stuur ik hem in, gewoon omdat ik toch vind dat ik niet alleen 'geslaagde' tiles moet sturen. Maar ..... eigenlijk had ik hem toch liever weggegooid.

De string (nr. 66 van Anne Marks) vond ik al lastig, maar de tangles erin passen, was (voor mij) niet te doen; ik gebruikte Echo, Eez en Eylet & Ribbon.

Toch bedankt Adele en Anne, dit leert me meer wat ik zo vaak predik, nl. dat het niet om het resultaat gaat.

Op het weblog van Adele kun je zien hoe je zelf ook iets kunt insturen. Vanaf maandag staan alle inzendingen van de week op haar blog.
Bedankt voor je bezoek aan mijn blog en als je een opmerking wilt achterlaten: graag altijd leuk en leerzaam!


I came very close to throwing this tile in the bin. I have seldom worked longer on a tile as now, but it just became 'nothing'.
The only thing I could do to make it better, was giving it some color, but .... it's still 'nothing'.
Yet I decided to send it in, just because I think that I should do that and not only those tiles that are successful in my opinion. But .... to be honest, I would have liked it in the bin better.

The string (nr. 66 by Anne Marks) was a hard one, but fitting the tangles in it, was (for me) almost impossible. I used Echo, Eez and Eylet & Ribbon.

Yet I want to thank Adele and Anne because this will teach me what I say so often, that it's not about the result.

On Adele's blog you can see how you can join this challenge. From Monday's all entries of the past week are shown on her blog.

Thanks for visiting my blog and if you want to leave a comment behind: please do, I will learn from it!
Blessed be!
Annemarie 

dinsdag 11 november 2014

A TriTangle


Voor de tweede week een gast die de challenge voor ons verzorgt en deze week is dat Holly Atwater, CZT. Dank je wel Holly!
Holly begint met herinneringen op te halen aan het CZT seminar 15, lees er hier meer over.

Voor de challenge heeft ze een TriTangle (nieuw begrip?) bedacht en het thema is dankbaarheid. THX (afkorting voor THANKS) zijn de drie letters en de tangles die ze daarbij koos zijn:
Ik had alleen Huggins lang geleden eens gebruikt, maar de andere waren nieuw. Leuk om te doen, lastig om met elkaar te verbinden. Omdat het geheel nogal saai was heb ik eerst vakjes in Xyp blauw gemaakt met mijn nieuwe Derwent Inktence potloden (wat zijn die fantastisch!!!) en vervolgens de tile met inktspray bewerkt.

Het gaat goed met Artoo, wat goed om te horen.

Op het weblog van Laura 'I am the diva' kun je zien wat mede tanglers van deze challenge maakten en, als je wilt (en waarom niet?) ook je eigen tile uploaden.

Dat je mijn blog bezoekt stel ik erg op prijs en ik hoop dat je een opmerking achterlaat. Ook wil ik iedereen bedanken die vorige week een opmerking achterliet. Die opmerkingen maken altijd mijn dag wat vrolijker.


The second week with a guest who creates the challenge for us and this week it's Holly Atwater, CZT. Thank you Holly!!
Holly starts with memories of the 15th CZT seminar, you can read more about it here.

For the challenge she came up with a TriTangle (new word?) and the theme is gratitude. THX (short for THANKS) are the three letters and the tangles she has chosen are:

The only one I used before long ago was Huggins, the other ones were new to me. Nice to do, hard to combine. Because the result was quite dull I first colored the small boxes in Xyp blue with my new Derwent Inktence pencils (they are GREAT!!!) and after that used some ink spray.

Artoo is doing well, that so very good to hear!

On the web-log of Laura 'I am the diva' you can see what other tanglers made of this challenge and, if you want (and why not?) upload your own tile.

I do appreciate you visiting my blog a lot and I hope you will leave me a comment. I want to thank every one that left me a comment last week. Those comments always brighten my day!

Blessed Be!
Annemarie

dinsdag 4 november 2014

Seton, by Cris and necklaces by Stacie


Cris Letourneau is de gast die deze week de challenge voor ons verzorgt nu Laura haar tijd geeft aan haar gezin i.v.m. de aanstaande operatie van Artoo a.s. vrijdag.

Cris heeft een tangle genaamd Seton gecreëerd, geïnspireerd door een raam in de kerk waar zij komt. Het was lastig om deze zo te krijgen dat het een echte tangle werd, maar haar dochter lukte het wel. Deze tangle gebruiken we dus deze keer.

De tangle is niet echt lastig als je de aanwijzingen volgt, wel (althans voor mij) wat er verder bij te gebruiken. Ik nam een eerder blauw gemaakte tile voor deze challenge en bracht een paar witte highlights aan.
Dit is weer zo'n tile geworden waarvan ik denk 'het is wat het is'.

Dank je wel Cris voor je uitdaging en je tangle.

Cris Letourneau is the guest, who provides the challenge for us this week now Laura gives her time and energy to her family because of the operation on Artoo's eyes this Friday.

Cris created a tangle called Seton, inspired by a window in the church where she goes to. It was hard to get it deconstructed, but luckily her daughter was able to do it. So, this is the tangle we are to use this time.

The tangle is not hard to draw if you follow the instructions on the website of Cris, what is hard (well it was for me) is what to use next to it. I took a tile that I colored blue some time ago and brought some white highlights in it after finishing.
This became a tile that I think of as 'it is what it is'!

Thanks Cris for the challenge and your tangle.


Een paar weken geleden zag ik op de site van Stacie Dowdy mooie, door haar gemaakte hangers, kijk maar eens op haar blog. Ze was zo vriendelijk om uit te leggen hoe ze dat deed en ik bestelde meteen de cabochons en settings. Nadat ik die vorige week ontvangen had, ben ik meteen aan de slag gegaan en vind de resultaten erg leuk.
Alleen het lijmen is nog lastig, je ziet (als je goed kijkt) wat 'bubbeltjes'.
Dank je wel Stacie!!!!

A few weeks ago I saw beautiful hand made necklaces on the blog of Stacie Dowdy; you can see them here. Stacie was kind enough to explain how she made them, so I ordered the cabochons and settings right away. After I received them last week I couldn't wait to start and like the results.
Only gluing is not yet very good, because you can see (if you look close) some bubbles.
Thank you so very much, Stacie!!!


Op het weblog van Laura 'I am the diva' kun je zien wat mede tanglers van deze challenge maakten en, als je wilt (en waarom niet?) ook je eigen tile uploaden.

Dat je mijn blog bezoekt stel ik erg op prijs en ik hoop dat je een opmerking achterlaat. Ook wil ik iedereen bedanken die vorige week een opmerking achterliet. Die opmerkingen maken altijd mijn dag wat vrolijker.

On the web-log of Laura 'I am the diva' you can see what other tanglers made of this challenge and, if you want (and why not?) upload your own tile.

I do appreciate you visiting my blog a lot and I hope you will leave me a comment. I want to thank every one that left me a comment last week. Those comments always brighten my day!

Blessed Be!
Annemarie