woensdag 27 november 2013

Pea-nuckle and Well, a duo tangle

Weer eens een duo tangle, deze keer met Pea-nuckle en Well; waarvan Pea-nuckle een lastige is. Veel lastiger vind ik echter om van deze twee een geheel te maken.
Dat lukte dan ook niet erg en ik had geen plezier in het maken van deze tile. Dat gebeurt gelukkig niet vaak.
Soms doe je iets waar het proces van het creëren gewoon niets met 'zen' te maken heeft.

Of het anderen wel lukte ga ik straks gauw bekijken; ik ben benieuwd.

Om meer inzendingen te zien of zelf mee te doen kun je naar het weblog van 'I am the Diva' gaan.

Als je na dit bezoek aan mijn blog iets wilt opmerking (opbouwende kritiek is ook erg welkom), dan graag!Another duo tangle, this time with Pea-nuckle and Well; of these two Pea-nuckle is the difficult one for me. But even more difficult is making a whole of these two tangles.
It didn't work out very well and had no pleasure making this tile at all. Luckily that doesn't happen very often.
Sometimes you do something where the process of creating just has nothing to do with 'zen'.

I go see if others were able to make something more of it; I'm quite curious.

To see more entries or participate yourself you can go to the web-log of 'I am the Diva'.
If you will be so kind to add a comment (positive criticism is also very welcome), then please do.


Blessed be!

Annemarie

zondag 24 november 2013

A Dare again!

Fijn, na twee weken weer een Dare; een mooi sjabloon ook nu weer.

Ik overwoog kleur te gebruiken, maar bij deze zendala paste dat voor mijn gevoel niet, dus zwart/wit, altijd mooi.

Als je naar de site van Erin, The Bright Owl, gaat kun je zien wat andere tanglers hiermee deden en als je wilt je eigen zendala uploaden.

Bedankt voor je bezoek aan mijn blog en als je een opmerking wilt achterlaten: graag altijd leuk en leerzaam!I'm glad, after two weeks a Dare again; and a beautiful one too.

I considered using color, but that felt wrong with this zendala, so only black and white, always beautiful.

If you go to the site of Erin, The Bright Owl, your can see what other tanglers did with the template and, if you wish, upload your own.

Thanks for visiting my blog and if you want to leave a comment behind: please do, I will learn from it!

Blessed be!
Annemarie
dinsdag 19 november 2013

Quib, a new official tangle

Rick en Maria hebben een nieuwe tangle vrijgegeven: Quib en Laura heeft deze tangle voor de challenge van deze week gekozen. Quib lijkt een beetje op Hollibaugh, maar toch heel anders, zeker om te verwerken.

Nadat ik de challenge gezien had, deed ik iets doms, ik ging nadenken wat ik naast Quib zou moeten doen en …. begon dus niet (tot vanmiddag) omdat ik niets kon bedenken.
Dom dus, ik weet al heel lang, dat als je maar begint de rest wel komt en dat gebeurde vandaag dus ook. Ik ben best tevreden met dit resultaat.

Om meer inzendingen te zien of zelf mee te doen kun je naar het weblog van 'I am the Diva' gaan.

Als je na dit bezoek aan mijn blog iets wilt opmerking (opbouwende kritiek is ook erg welkom), dan graag!


Rick and Maria released a new tangle; Quib and Laura took it for the challenge of this week.
Quib looks a bit like Hollibaugh, but still quite different to assimilate.

After I saw the challenge, I did something foolish, I was thinking what to put next to Quib and ….. did not start (until this afternoon) because I had no idea.
Foolish, because I know for quite a while now that after starting the rest will follow and today that happened too. I'm quite satisfied with the result.

To see more entries or participate yourself you can go to the web-log of 'I am the Diva'.
If you will be so kind to add a comment (positive criticism is also very welcome), then please do.


Toen mijn dochter in Nederland was, bracht ze een stel kleine papiermaché doosjes voor me mee om te tanglen. Vorige week, toen ze hier weer was, gaf ik haar de eerste die ik maakte, gevuld met een mooie bergkristal.
Leuk zo'n doosje als klein cadeautje, wel lastig om de zijkant te doen!

When my daughter came over, she brought me some small paper mache boxes to tangle on. Last week, when she was here again, I gave her the first one, filled with a beautiful rock crystal.
Nice those boxes as a little present, a bit difficult to tangle the sides.


Blessed be!

Annemarie

woensdag 13 november 2013

They are in love you see .....

Een kever verwerken in je zentangle/zia, is de uitdaging van deze week, en ook kleur erbij.
Ik typte 'bug picture' in Google en kreeg een site met ladingen kevers. Ik koos er voor deze twee verliefde te nemen, eens iets heel anders.

Leuk om te doen en een grappig resultaat.

Misschien maak ik deze week nog een 'serieuze', maar mijn dochter komt een paar dagen, dus of ik tijd heb?

Om meer inzendingen te zien of zelf mee te doen kun je naar het weblog van 'I am the Diva' gaan.

Als je na dit bezoek aan mijn blog iets wilt opmerking (opbouwende kritiek is ook erg welkom), dan graag!


Assimilate a bug in your zentangle/zia, is the challenge of this week, and also some color. In Google I typed 'bug picture' and found a site with lots of bugs. I decided to take these two funny ones, who seem to be in love so much, something so very different.

Great fun to do and a funny result.

Maybe I will also make a 'serieus' one this week, but my daughter is coming over for a couple of days, so I wonder if I'll find the time. 

To see more entries or participate yourself you can go to the web-log of 'I am the Diva'.
If you will be so kind to add a comment (positive criticism is also very welcome), then please do.


Ik maakte deze week ook String 28:
I also did String 28 this week:


Blessed be!

Annemarie

maandag 11 november 2013

A lot of zen

Bijna niet te geloven, dit is de 80ste Dare die Erin maakte. Ondanks haar drukke leven week na week na week en dat 80 keer!

Een wat leeg sjabloon en ik vroeg me af wat het zou gaan worden. Ik vind het leuk om het gewoon maar te laten ontstaan, zonder plannen van tangles o.i.d.

Het ging vanzelf op een (zoals meestal) ontspannen manier. Veel zen dus.

Als je naar de site van Erin, The Bright Owl, gaat kun je zien wat andere tanglers hiermee deden en als je wilt je eigen zendala uploaden.

Bedankt voor je bezoek aan mijn blog en als je een opmerking wilt achterlaten: graag altijd leuk en leerzaam!


Hard to believe, this is the 80th Dare made by Erin. In spite of her busy life week after week after week after week and that times 80!

This template is a bit empty and I wondered what it would become. I like to just let it develop, without planning of tangles or whatever.

It went all by itself in a relaxed way, as usual. So, a lot of zen!

If you go to the site of Erin, The Bright Owl, your can see what other tanglers did with the template and, if you wish, upload your own.

Thanks for visiting my blog and if you want to leave a comment behind: please do, I will learn from it!

Blessed be!
Annemarie
donderdag 7 november 2013

Friendliness; Z-inspiration of Dilip

Ik was blij een nieuwe Z-inspiration van Dilip Patel te zien.

Het aandachtswoord is dit keer 'Vriendelijkheid'. Een mooi woord om al tanglend over te filosoferen oftewel te mediteren, dit samen met eerdere woorden als: Dankbaarheid, Vertrouwen en Mindfulness.
Ik gebruikte: Florz, Riverstones, Nipa, Diva Dance en Scallops.

Deze week maakte ik een 'vriendin': ik stond bij de supermarkt bij de geldautomaat achter een vrouw te wachten. Nadat zij wegliep begon ik mijn pasje in te voeren en mijn code in te typen. Op dat moment zag ik ineens dat zij haar geld was vergeten mee te nemen. Ik rende achter haar aan en vroeg of ze het geld niet wilde hebben.
Ze had het nog niet gemerkt en was blij. Ik ook, want het voelt prettig iemand een plezier te doen.

Om meer te weten te komen over deze uitdaging kun je naar de site vanDilip gaan, waar ook inzendingen van anderen staan.

Ik zou het fijn vinden als je een opmerking achterlaat.I was pleased to see a new Z-inspiration by Dilip Patel.

The value word this time is 'Friendliness'. A great word to meditate on while tangling, together with word we got before like: Gratitude, Trust and Mindfulness.
I used: Florz, Riverstones, Nipa, Diva Dance and Scallops.

This week a made a new 'friend': in the supermarket I was standing behind a lady at the cashpoint. After she walked away I inserted my card and started typing my code. At that moment I suddenly saw that she had forgotten to take her money. I ran after her and asked her if she did not want to have the money.
She had not noticed yet and she was pleased. So was I, because it feels good to do someone a favor.

To know more about Z-inspiration, you can go to the site of Dilip, where you can also find the entries and stories of other people.

I would love you to leave me a comment.

Blessed be!
Annemarie
woensdag 6 november 2013

UMT 'Cruze'

Zoals altijd een UMT aan het begin van de maand: 'Cruze', van Caren Mlot, is de gelukkige dit keer en al snel bleek dat deze tangle moeilijker lijkt dan hij is.

Ik begon met Cruze op twee plaatsen op de tile (waarvoor ik String 27 gebruikte) en daarna bleven ronde vormen komen. Een tamelijk losse zia werd het. Wat anders dan anders, maar ik ben er tevreden mee.

Om meer inzendingen te zien of zelf mee te doen kun je naar het weblog van 'I am the Diva' gaan.

Als je na dit bezoek aan mijn blog iets wilt opmerking (opbouwende kritiek is ook erg welkom), dan graag!As always at the beginning of a month an UMT: 'Cruze', by Caren Mlot, is the lucky one this time en I found out very quickly that this tangle looks more difficult then it is.

I started with Cruze on two places on the tile (I used String 27 to start with) and after that round shapes kept coming. It became a rather loose zia. Some different from my normal work, but I like it.

To see more entries or participate yourself you can go to the web-log of 'I am the Diva'.

If you will be so kind to add a comment (positive criticism is also very welcome), then please do.


Blessed be!

Annemarie

zondag 3 november 2013

Thanks Rick and Maria!!!

Dank je wel, Rick en Mara”, is het thema van Dare 79.

In Amerika is 'Thanksgiving' (hoe vertaal je dat, anders dan 'dankzegging' zoals Google geeft?) een heel gebeuren. Hier, voor zover ik weet, alleen bekend als de kerkelijke 'dankdag voor het gewas'.

Ik vind het wel een mooi iets, een dag om te overdenken waarvoor je dankbaar bent. Erin geeft aan dat wij allemaal Rick en Maria dankbaar zijn voor wat ze ons gegeven hebben met de Zentangle methode. En daarom dragen we deze week onze zendala aan hen beiden op.
Graag, wat een ontzetten goed idee. Uiteindelijk heeft zentangle voor veel van ons iets goeds toegevoegd aan ons leven.

Een stuk papier met pasteltinten (Ecoline en water) had ik klaarliggen en begon meteen. Ik vind het resultaat leuk en ben dus tevreden.

Naast Rick en Maria wil ik ook Erin zelf danken voor haar Dare iedere week.
Alle drie dus: Dank!!!!!
Daarnaast wil ik graag zeggen dat ik ontzettend dankbaar ben voor de opmerkingen die ik wekelijks krijg. Dat een aantal mensen die moeite doen vind ik geweldig!!!

Als je naar de site van Erin, The Bright Owl, gaat kun je zien wat andere tanglers hiermee deden en als je wilt je eigen zendala uploaden.

Bedankt voor je bezoek aan mijn blog en als je een opmerking wilt achterlaten: graag altijd leuk en leerzaam!Thanks, Rick and Maria”, is the theme of Dare 79.

In US 'Thanksgiving' is quite something. As far as I know here in the Netherlands it's only known in religion as 'Thanksgiving day for the crop'.

I like the idea to have a special day to ponder what it is you are thankful for. Erin writes that we all are thankful to Rick and Maria for the gift of Zentangle. That's why we dedicate this weeks zendala to them.
I love to do so, what a great idea. In the end for a lot of us Zentangle added something good to our lives.

A peace of paper with soft colors (water wash) was waiting for a while and I started right away. I like the result and so I'm satisfied.

Next to Rick and Maria I want to thank Erin too for her Dare every week.
So, for all three: Thanks!!!!
I also want the express my gratitude to the people that comment on this blog every week. That some people do this is really fantastic!

If you go to the site of Erin, The Bright Owl, your can see what other tanglers did with the template and, if you wish, upload your own.

Thanks for visiting my blog and if you want to leave a comment behind: please do, I will learn from it!

Blessed be!
Annemarie