zondag 20 december 2015

I like Oybay!

I'm a bit late this week, but here is my entry. We had to use the letters T, O 
and Q.

I used the following tangles:

Tri-Bee by Beate Winkler
Tropicana by Kate Ahrens
Oybay (a new one that I really like) by Antonine Koval
and
Queens Crown by Suzanne McNeil


My tile came out very static and different from what I 'normally' make, but I think I like it :-) The dark outside 'frame' is done with BeFunky photo editor.

By following this link you will see what other tanglers did and also how you yourself can participate.

Thanks a lot for visiting my blog, I hope you will take the time to leave a comment (or even more to become a follower) that will help me learn more.
I will try to comment to every one that did sent in an entry!

Blessed Be!
Annemarie

maandag 14 december 2015

A Zentangle gift

Laura neemt, zoals ook in eerdere jaren, de laatste paar weken van het jaar 'vrij' van de challenge. Vandaag de laatste dan van 2015.

Maak een cadeautje met iets van Zentangle vraagt ze ons. Omdat ik dat heel vaak doe, vond ik het lastig om iets nieuws te bedenken en neem daarom de kaart die ik vanavond maakte om morgen aan mijn homeopaat te geven. Deze vrouw is al jaren een belangrijk iemand in mijn leven en met de kaart wens ik haar niet alleen goede feestdagen, maar bedank ik haar ook voor wie ze is.

Dan ook nog een kaart die ik maakte voor iemand anders. Ik heb dit jaar de meeste kaarten gekocht, maar voor een klein aantal mensen maakte ik er zelf een. Ik kocht een tijd geleden een aantal kaarten in stervorm en gebruikte die nu dus.

Laura, dank je wel voor al je inspanning van 2015. Op naar 2016!!
Naast Laura wil ik ook iedereen in de Zentangle gemeenschap, waar ik zoveel van leer en vaak zulke leuke contacten mee heb, bedanken. Jullie allemaal hebben mijn leven verrijkt!

Op het weblog van Laura 'I am the diva' kun je zien wat mede tanglers van deze challenge maakten en, als je wilt (en waarom niet?) ook je eigen tile uploaden.

Dat je mijn blog bezoekt stel ik erg op prijs en ik hoop dat je een opmerking achterlaat. Ook wil ik iedereen bedanken die vorige week een opmerking achterliet. Die opmerkingen maken altijd mijn dag wat vrolijker.

For my homeopath


Like in years before, Laura will take the last weeks of this year off from the challenges. Today is the last one for 2015.

'Make a Zentangle gift for someone' she asks us to do. Because that's what I do quite often, I had a hard time thinking of something new and that's why I decided to take the card I made tonight for this challenge. I made it for my homeopath, where I have an appointment tomorrow. This woman is a very important person in my life and with my card I do not only wish her Merry Christmas but also thank her for who she is.

Then also a card I made for someone else. This year I bought most of my cards, but for the 'happy few (?)' I made some myself. Some time ago I bought some star cards and that's what I used.

Laura, thanks for all you word for us in 2015. Now up to 2016!!
Next to Laura I want to thank all people of the Zentangle community. I learn so much from them an often there are such nice contacts. You all enrich my life!!!

On the web-log of Laura 'I am the diva' you can see what other tanglers made of this challenge and, if you want (and why not?) upload your own tile.

I do appreciate you visiting my blog a lot and I hope you will leave me a comment. I want to thank every one that left me a comment last week. Those comments always brighten my day!

Blessed Be!!!

Annemarie

vrijdag 11 december 2015

X, P and I

This week's letters are: X, P and I.

I used:

XYP by Zentangle
Pais by Mikee Huber
and
Ixorus by Zentangle.


By following this link you will see what other tanglers did and also how you yourself can participate.

Thanks a lot for visiting my blog, I hope you will take the time to leave a comment (or even more to become a follower) that will help me learn more.
I will try to comment to every one that did sent in an entry!

Blessed Be!
Annemarie

woensdag 9 december 2015

I did it my way....

Voor de eerste challenge van deze maand een UMC. De keuze is gevallen op 'African Artist' van Tina-Akua Hunziker.

Mijn idee om maandagavond de tile voor deze challenge te maken ging niet door, omdat ik erg veel moeite heb met deze tangle; mijn hand 'wil' het gewoon niet. Ik heb een poos zitten oefenen, maar raakte nogal geïrriteerd en ik denk niet dat zentangle daarvoor bedoeld is.
Dinsdag bedacht ik een list, hoe ik het wel zou kunnen doen en dat klopte. Niet zoals bedoeld misschien, maar op mijn manier gedaan.
Toch nog wel een leuk resultaat vind ik.

Op het weblog van Laura 'I am the diva' kun je zien wat mede tanglers van deze challenge maakten en, als je wilt (en waarom niet?) ook je eigen tile uploaden.

Dat je mijn blog bezoekt stel ik erg op prijs en ik hoop dat je een opmerking achterlaat. Ook wil ik iedereen bedanken die vorige week een opmerking achterliet. Die opmerkingen maken altijd mijn dag wat vrolijker.For the first challenge of this month an UMC as usual. It's 'African Artist' by Tina-Akua Hunziker.

My idea was to make my tile for this challenge on Monday evening, but that did not happen because this tangle gave me a lot of trouble. My hand just doesn’t want to do it. I have been trying quite a while and got very irritated and at that point I stopped because I think that’s the opposite of what Zentangle is meant to do.

On Tuesday I had an idea how it would be possible for me to draw this tangle and I was right about that. Not the way it is presented, but done in my way.
Yet a pretty result I think.

On the web-log of Laura 'I am the diva' you can see what other tanglers made of this challenge and, if you want (and why not?) upload your own tile.

I do appreciate you visiting my blog a lot and I hope you will leave me a comment. I want to thank every one that left me a comment last week. Those comments always brighten my day!

Blessed Be!!!
Annemarie

zaterdag 5 december 2015

It's getting harder

This week's letters are: K, U and C. I always try to use tangles that I didn't use before, but I find it harder and harder each time. Especially because I like them to 'fit' to each other.
So, More and more I will (have to!?) use the same ones.

For this challenge I used:

Kandysnake by Vicki Murray
Umble by Zentangle
and
Cabana by Milde Weiss


By following this link you will see what other tanglers did and also how you yourself can participate.

Thanks a lot for visiting my blog, I hope you will take the time to leave a comment (or even more to become a follower) that will help me learn more.
I will try to comment to every one that did sent in an entry!

Blessed Be!
Annemarie

dinsdag 1 december 2015

A (not very) monotangle tree

Voor challenge 246 heeft Laura Dilip Patel gevraagd deze te verzorgen.
Helemaal passend bij Dilip schreef hij een prachtige post over het belang van het 'verzorgen' van onze aarde en noemt in dat verband de klimaattop die op dit moment in Parijs wordt gehouden.
Hij vraagt hij ons een boom te tanglen en dan een monotangle. Wel, dat laatste zag ik daarnet pas en daar heb ik me dus niet aan gehouden; misschien maak ik er deze week nog één en dan wel helemaal volgens opdracht :-)

Lastig vond ik het wel, moest op kladpapier eerst wat bomen proberen, want tekenen kan ik nog steeds niet :-( 
Toch vind ik mijn boom wel leuk geworden.

Dank je wel Laura en Dilip!

Op het weblog van Laura 'I am the diva' kun je zien wat mede tanglers van deze challenge maakten en, als je wilt (en waarom niet?) ook je eigen tile uploaden.

Dat je mijn blog bezoekt stel ik erg op prijs en ik hoop dat je een opmerking achterlaat. Ook wil ik iedereen bedanken die vorige week een opmerking achterliet. Die opmerkingen maken altijd mijn dag wat vrolijker.


For challenge 246 Laura asked Dilip Patel to create this as a guest.
Totally fitting with Dilip (as far as I know) he wrote a beautiful post about the importance of caring for our earth and, in that connection, he mentions the climate top that is held in Paris this week.
He asks us to tangle a tree and in fact a monotangle. Well, I just saw that last part a few moment ago and I did not meet that question at all; maybe I'll make another tile this week and then one that meets the challenge :-)

I didn't find this very easy, had to try (and try and try) drawing a tree on a piece of paper first, because I still can't draw :-(
But ... I do like my tree in the end.

Thank you Dilip and Laura!

On the web-log of Laura 'I am the diva' you can see what other tanglers made of this challenge and, if you want (and why not?) upload your own tile.

I do appreciate you visiting my blog a lot and I hope you will leave me a comment. I want to thank every one that left me a comment last week. Those comments always brighten my day!

Blessed Be!!!
Annemarie