donderdag 11 juli 2013

Z-inspiration; gratitude

Dilip Patel is een twee wekelijkse uitdaging begonnen met als doel meditatieve uitingen d.m.z. zentangle te creëren.
Aan de hand van een woord, dit keer 'dankbaarheid' een zentangle maken terwijl je je gedachten over dit onderwerp laat gaan. Een mooi challenge denk ik, voor mijn gevoel dichtbij de zentangle-gedachte. Ook een lijst maken met namen van mensen die je dankbaar bent; de lijst moet ik nog verder maken.
Dilip vraagt om een stukje tekst dat beschrijft wat dit woord voor je betekent.

Vreemd, ik heb zoveel om dankbaar voor te zijn, zoveel mensen door mijn leven heen die ik dankbaar ben, maar mijn eerste gedachte ging naar een klein meisje.

In een tijd van veel verdriet en verlies, mijn scheiding zo'n 25 jaar geleden, liet ik de hond uit omdat dat moest, zelf was ik het liefst alleen in huis met mijn verdriet.
Een klein meisje liep een stukje met me mee, al pratend zoals een kind doet. Ze vertelde over het draadje dat ze haar hand had; dat ze daar zo blij mee was en dat ze het zo mooi vond: een 'schat'. Ik luisterde maar half, was opgesloten in mijzelf.
Dan ineens dat handje dat haar draadje in mijn hand legt en ze zegt dat ik het nu mag hebben en goed moet bewaren.
Tranen, veel tranen.
Ik heb dit kind nooit weergezien, maar ze gaf me veel meer dan dat draadje. Ze gaf me warmte, onbaatzuchtige liefde en een kleine opening in mijn verdriet. Graag zou ik haar nu (ze moet inmiddels eind 20 zijn) vertellen hoeveel dat gebaar betekende, maar meer dan liefdevolle energie aan haar sturen kan ik niet.

Het draadje heb ik in mijn dagboek geplakt.

De zentangle is voor haar.

Dank je wel Dilip, voor deze nieuwe uitdaging. Om meer te weten te komen over deze uitdaging kun je naar de site van Dilip gaan, waar ook inzendingen en verhalen van anderen staan.

Ik zou het fijn vinden als je een opmerking achterlaat.


Dilip Patel started a two weekly challenge of creating a meditative expression through zentangle.
Using a word, in this case 'gratitude', to make a zentangle while your thoughts are exploring the subject. A beautiful challenge that is close to the zentangle-thought, I believe. You also have to make a list with names of all the people that you are grateful to. My list is not finished yet.
Dilip asks us to write a story about our gratitude.

Strange, I have so much to be thankful for, so many people throughout my life that I am grateful to, but the first thought that comes to my mind is about a little girl.

In a time of great sorrow and loss, my divorce about 25 years ago,I walked the dog because I had to, I myself preferred to stay in the house with my pain.
A little girl walked with me for a short while, talking like a child does. She told me about the thread she had in her hand; that she was so pleased with it and that she thought it was so beautiful; her 'treasure'. I only listen half to her, am locked up in myself.
Then, all off a sudden the little hand that puts the thread in my hand en she says that I can have it now and have to look after it well.
Tears all over me.
I never met this child again, but she gave me so much more then the little thread. She gave me warmth, unconditional love and a little gap in my sorrow. I would love to tell here (she must be end twenties by now) how much that gesture meant, but all I can do is sending her loving energy.

I glued the little thread in my diary.

This zentangle is for her.

Thank you Dilip, for this new challenge. To know more about it, you can go to the site of Dilip, where you can also find the entries and stories of other people.

I would love you to leave me a comment.

Happy tangling and take care!
Annemarie
7 opmerkingen:

 1. Very touching story, indeed. I am sure this post will touch the hearts of its readers, and bring out their stories of gratitude. Don't hold back. Share.

  Thanks Annemarie for sharing. And your tangle is beautiful!

  BeantwoordenVerwijderen
 2. This story made me cry! In a good way. :):) That little girl was an angel is disguise.

  BeantwoordenVerwijderen
 3. What a beautiful story! I think you had a very special angel watching over you!!! Your zentangle is just lovely!!

  BeantwoordenVerwijderen
 4. A very emotional story!It refers me briefly! Sometimes just little gestures have a great effect. Your tile is very lovely and meaningful with your the red thread.

  BeantwoordenVerwijderen
 5. A beautiful tangle and lovely story!

  BeantwoordenVerwijderen
 6. Ik vind je verhaal erg mooi en ontroerend en wat geweldig dat jou een klein engeltje is geschonken om je te bereiken in je verdriet en je een duwtje te geven zodat je het leven weer aankon.
  dingen gebeuren niet toevallig,alles heeft een reden.

  ik vind je tangle erg mooi met dat kleine rode draadje erin.


  BeantwoordenVerwijderen
 7. Een verhaal dat me raakt.. iets om te koesteren.. inderdaad soms zijn het kleinigheden die ons laten zien dat het leven ook mooie kanten heeft en juist op momenten dat we denken dat dit niet zo is.. hier een klein lief gebaar van een kind.. soms ook alleen maar een blik of glimlach.. een kleine attentie.. of gewoonweg iemand die je voor laat gaan aan de kassa omdat je slechts één enkel dingetje in de handen hebt.. zaken die minder en minder voorkomen in deze haastige wereld.. troost vind ik ook dikwijls in de natuur.. een mooie zonsondergang.. een vogeltje dat fluit.. een bloempje dat komt piepen tussen het gras.. een fladderende vlinder..

  BeantwoordenVerwijderen